מדריך לנהג הפסול

פסילת רישיון או שלילת רישיון? מדריך מלא לכל מי שרישיונו נפסל

נהגים רבים יוצאים מבתי המשפט לתעבורה בכל הארץ מבלי שהבינו מה עליהם לעשות עם רישיון הנהיגה שלהם. היכן מפקידים אותו? כיצד מונים את ימי הפסילה? היכן מקבלים את הרישיון בתום הפסילה ועוד.

לאחר שקיבלתי פניות רבות בנושא, מצאתי לנכון לכתוב מדריך מקיף זה.

ראשית יש להבדיל בין סוגי הפסילה השונים הקיימים:

 

פסילה מנהלית

פסילה כזו מוטלת על ידי קצין משטרה לאחר שימוע. פסילה כזו יכולה להינתן על ידי הקצין בין אם הנהג נמצא לפניו בעת השימוע וכן בהיעדר, במידה והנהג לא מתייצב לשימוע אליו הוא הוזמן.

פסילה על ידי קצין משטרה יכולה להיות לאחת משלוש האפשרויות: 30 ימים, 60 ימים או 90 ימים. 

פסילה של 30 ימים מוטלת ברוב עבירות התעבורה השכיחות, לדוגמא תיקי מהירות מופרזת, עבירות נהיגה בשכרות, עבירות של עקיפה מסוכנת, נהג חדש שהסיע יותר נוסעים מהמותר לו ועוד.

פסילה של 60 ימים מוטלת בעיקר מקום ומדובר בתאונת דרכים, ואם זו תאונה קשה עם נפגעים בגוף אזי ככל הנראה הפסילה תהיה ל-90 ימים.

לאחר שהוטלה פסילה על ידי קצין משטרה יש להפקיד את רישיון הנהיגה בידי הקצין ולקבל על כך אישור.

לעיתים רישיון הנהיגה ניטל מהנהג על ידי שוטר, עובר לשימוע, ולנהג נמסר טופס נטילת רישיון. במקרים כאלו המלצתי היא לוודא כי הרישיון אכן הועבר לקצין המשטרה ע"י השוטר לצורך חישוב הפסילה. 

את מניין ימי הפסילה יש לחשב קלנדארית, החל מיום הפסילה וכך לדעת מהו המועד שבו מסתיימת הפסילה וניתן לאסוף בחזרה את הרישיון. 

בתום הפסילה המנהלית יש לאסוף את הרישיון מתחנת המשטרה בו הופקד הרישיון. בדרך כלל הקצין מעביר את  הרישיונות שבידו לחדר בוחני התנועה בתחנה ולשם יש לגשת על מנת לאסוף את הרישיון.

אילו מסמכים יש להביא? לאחר השימוע קצין המשטרה צריך למסור לנהג שנפסל עותק של החלטתו בשימוע. מדובר ברוב המקרים בדף בצבע ורוד ואותו יש להביא לתחנת המשטרה על מנת לקבל את הרישיון. (מי שאיבד את הטופס או שלא נמסר לו עותק יכול לפנות לתחנה ושם ינסו לאתר את טופס השימוע שערך הקצין ולפיו יוחזר הרישיון).

אדגיש כי על פסילה זו ניתן להגיש ערר לבית המשפט מיד עם הינתנה על ידי הקצין ובמקרים רבים יכול עורך דין מיומן לקצר משמעותית את משך הפסילה ולעיתים לבטלה כליל.

 

פסילה שיפוטית

זו הפסילה העיקרית שמוטלת על נהג בבית המשפט. במרבית המקרים פסילה זו מוטלת בסיום התיק, במסגרת גזר הדין, אך ישנם מקרים בהם מוגשת בקשה, על ידי התביעה המשטרתית, לפסילת נהג עד לתום ההליכים כנגדו, ואז, עוד בטרם התיק הגיע לסיום ישנה אפשרות לפסילה על ידי בית המשפט.

לעניין הפסילה בסיום התיק, כאן אבקש לציין ראשית כי ישנה משמעות למשך הפסילה המוטלת על נאשם. כל נהג שאינו נהג חדש, ומוטלת עליו פסילה של עד שנה (365 ימים) רישיונו אינו מתבטל אוטומטית, ועליו להפקיד את הרישיון מיד עם כניסת הפסילה לתוקף, וזאת יש לעשות אך ורק במזכירות בית המשפט שבו התנהל התיק שלו. חשוב לציין כי לא ניתן להפקיד את הרישיון בשלב זה בתחנת המשטרה או בבית משפט אחר.

לאחר הפקדת הרישיון המזכירות מוסרת "אישור הפקדה". טופס זה מאשר כי אכן הרישיון הופקד כדין ובו מצוין משך הפסילה אותה יש לרצות.

בתום הפסילה (גם פה יש לספור את הימים, חודשים, שנים…) ניתן לגשת לכל סניף של משרד הרישוי בארץ על מנת להוציא רישיון חדש.

רישיון הנהיגה אותו הפקדתם לא יוחזר לכם, הוא הושמד! בתום הפסילה יונפק לכם רישיון חדש (לרוב מונפק רישיון זמני אותו יש לשלם בדואר ולאחריו מגיע הכרטיס). 

בבואכם למשרד הרישוי לחדש את רישיונכם בתום תקופת הפסילה, עליכם להביא אתכם את טופס הפקדת הרישיון וכן עותק מגזר הדין שלכם. על המסמכים הללו להיות חתומים בחותמת נאמן למקור. המלצתי אליכם היא מיד עם הפקדת הרישיון לבקש מפקיד בית המשפט שיוציא לכם עותק מגזר הדין ויחתום לכם עליו ועל אישור הפקדת הרישיון וכך תוכלו לגשת מיד בתום הפסילה למשרד הרישוי ולחדש את הרישיון.

 

להלן מספר שאלות שנשאלתי בנושא פסילת הרישיון:

שאלה: האם יש צורך להגיע פיזית לבית המשפט כדי למסור את הרישיון?

תשובה: בדרך כלל כן. אולם, ניתן לשלוח אדם אחר שיפקיד את הרישיון עבורכם או לחילופין עורך הדין שלכם ובאם הדבר אינו מתאפשר אז קיימת אפשרות לשלוח את רישיון הנהיגה למזכירות בית המשפט בדואר רשום (חשוב לשמור אסמכתא לשליחת הדואר ולוודא כי אכן נתקבל בבית המשפט ניתן לברר זאת טלפונית לפי מספר התיק מול מרכז המידע של בתי המשפט). 

שאלה: מה לגבי הפסילה המנהלית אותה ריציתי? האם הפסילה המנהלית מתקזזת כנגד הפסילה השיפוטית?

תשובה: ברוב התיקים פסילה זו מנוכה מהעונש שנגזר על ידי בית המשפט. יש לוודא כי אכן בית המשפט מורה לנכות את מלוא הפסילה אותה ריציתם ויש לשים לב כי אכן כל הפסילה מנוכה במקרים בהם היתה פסילה של 60 או 90 ימים. אדגיש כי ישנם מקרים בהם במסגרת הסדר טיעון מוסכם שלא לנכות את הפסילה המנהלית. 

שאלה: איבדתי את רישיון הנהיגה, מה אני יכול להפקיד?

תשובה: במקרים בהם אבד רישיון הנהיגה או נגנב, או לחילופין תוקפו פג, ניתן לערוך תצהיר עליו יש להחתים עורך דין ואותו יש להפקיד בבית המשפט כחלופת הפקדה.

שאלה: מה קורה אם אני לא מפקיד את הרישיון במועד שקבע בית המשפט?

תשובה: לפי החוק הפסילה נכנסת לתוקף במועד שקבע בית המשפט. ממועד זה ואילך כל נהיגה היא נהיגה בפסילה שעונשה מאסר! אי הפקדת הרישיון מונעת את תחילת ריצוי העונש. כלומר אדם שלא מפקיד את רישיונו הוא פסול לנהיגה אך עונשו לא נספר כלל (למשרדי הגיעו מספר נהגים שלא הפקידו א הרישיון ופשוט המתינו לתום הפסילה בחושבם כי אז יוכלו לשוב לנהוג כרגיל. לתדהמתם הם גילו כי פסילתם לא נספרה והיה עליהם להפקיד את הרישיון כך שלמעשה פסילתם היתה כפולה!!) לכן חשוב מאוד להפקיד את הרישיון בזמן!

שאלה: מה קורה אם הפסילה מסתיימת בשבת או בחג?

תשובה: לעיתים אכן הפסילה מסתיימת במועד שהוא יום שבת או חג ועל כן משרד הרישוי סגור. במקרים כאלו ניתן לפנות למשרד הרישוי סמוך לתום הפסילה ולברר מה סטטוס הרישיון והאם ניתן לחדשו ללא מניעה, ולנסות לחדשו לפני המועד במקרים חריגים ואם לא ניתן אז רק לאחר השבת או החג.

שאלה: מה המשמעות של פסילה לפרק זמן ארוך משנה?

תשובה: כאן יש לעשות הבחנה בין נהג ותיק לחדש. לגבי נהג ותיק כל פסילה של מעל שנה מבטלת באופן אוטומטי את כל רישיונות הנהיגה של הנהג וכדי לחדשם יהיה עליו לעבור מבחן תיאורטי ומעשי. (התיאוריה והטסט)  

לגבי נהג חדש, כל פסילת רישיון לתקופה של עד 3 חודשים תחייב את הנהג במבחן תיאורטי לצורך חידוש הרישיון ופסילה מעל 3 חודשים תחייב גם במבחן מעשי.

לנהג חדש יש גם "בונוס" מתנת משרד הרישוי והוא שלאחר חידוש הרישיון צפוי הנהג להמשיך ולהיות נהג חדש לתקופה של שנתיים נוספות.

שאלה: אם יש לי פסילה בתיק אחר ורישיון הנהיגה שלי מופקד כבר מה עליי לעשות?

תשובה: במקרים כאלו בהם רישיון הנהיגה מופקד בתיק אחר אז יש לערוך תצהיר חתום על ידי עורך דין ואותו יש להפקיד בבית המשפט. אציין כי פסילות אינן חלות במקביל ומניין ימי הפסילה יחל להימנות בתום הפסילה בתיק האחר. לעיתים יש צורך בהגשת בקשה בנושא לצורך חישוב ימי הפסילה.

מקווה שעניתי על שאלתכם, לשאלות נוספות תוכלו תמיד לפנות אליי בטלפון או במייל.

 

יובהר כי המידע המשפטי הכתוב בכתבה זו, מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

שיתוף:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

דיני תעבורה

צמד המילים הללו טומן בחובו מאות רבות של עבירות, הן בתקנות התעבורה והן בפקודת התעבורה. עבירות המכסות כל סטייה מצורת הנהיגה והשימוש בדרך, המותרת על