אי מתן זכות קדימה / אי ציות לתמרור עצור

עבירת אי עצירה בתמרור עצור מורכבת מ-2 פקודות שונות-1. עצירה, 2. מתן זכות קדימה לרכב אחר הנכנס או מתקרב לצומת.

המחוקק בתקנות התעבורה תשכ"א- 1961  22 א' ו64 ד' הבחין בין עבירה של אי עצירה טכנית בתמרור עצור (תמרור ב' 37)  שמזכה בקנס של 250 ₪ וארבע נקודות, ובין עבירה של אי מתן זכות קדימה אשר מזכה בעשר נקודות וזימון למשפט.

על הנהג לעצור במקום שיוכל לראות את התנועה בדרך החוצה לפניו, ואם סומן קו עצירה, לפני קו העצירה. לאחר שעצר, על הנהג לתת את זכות הקדימה לרכב אחר שנכנס לצומת, מכביש אחר או הבא אל הצומת. מכאן נובע, שעל הנהג חובה לעצור את רכבו וחובה לתת זכות קדימה לרכב הבא אל הצומת.

מספיק שנהג המכונית לא נותן זכות קדימה לרכב המתקרב או נכנס לצומת כדי להרשיע גם אם קודם לכניסה לצומת הנהג עצר ואפילו לזמן רב.

הברירה הניצבת בפני הנהג המקבל דוח בגין אי עצירה בתמרור עצור היא לשלם את הקנס תוך 90 יום, או לבקש להישפט.

במידה ומדובר בדו"ח לפי החובה השנייה בדבר אי מתן זכות קדימה אוטומטית מוזמן הנהג למשפט.

במידה וביקש להישפט כדאי שיהיו בידיו ראיות מוצקות אשר מבהירות כי הקנס לא ניתן בצדק, לדוגמא נהג שנקנס בשל אי עצירה בתמרור עצור יצטרך להביא ראיות שמראות כי קו העצירה היה מטושטש, התמרור לא הוצב כשורה, השוטר עמד במקום שלא ניתן לראות ממנו את מקום עצירת הרכב וכדומה… במידה ולא יהיו שום טענות מלבד העובדה שיש 2 גרסאות- אחת של הנהג ואחת של השוטר מרבית הסיכויים שבית המשפט יקבל את דברי השוטר שביצע תפקידו כמהימנים יותר.

האם נהג שעצר לפני קו העצירה, אבל לפניו עצרה מכונית נוספת, ממלא אחר חובת העצירה?

בית המשפט קבע שכן. הנהג לא חייב בנסיבות העניין לעצור פעם נוספת. אם העצירה מתבצעת בקרבה מספיקה לקו העצירה, באופן שיש בו לקיים את תכלית העצירה, אזי מתמלאת חובה העצירה

 

האם נהג שעצר לפני מעבר חצייה, שנמצא כ- 4 מ' מקו העצירה, ממלא אחר חובת העצירה?

נקבע שלא. בנסיבות שקיים קו עצירה, על הנהג לעצור לפני הקו. הפרשנות הנכונה לביטוי "לפני קו העצירה", הינה סמוך לפני קו העצירה, בסנטימטרים ולא במטרים. לפיכך, אם נהג עצר את רכבו במרחק שאינו עולה על מטר מקו העצירה, לא יהיה עליו לשוב ולעצור בשנית

 

האם המקום בו על הנהג לעצור מושפע מהנעשה בדרך החוצה?

רק במקרה בו אין קו עצירה. באם אין קו עצירה אזי על הנהג לעצור במקום המאפשר לראות את הנעשה בדרך החוצה. לעומת זאת, כאשר קיים קו עצירה, אין כל חובה לעצור במקום המאפשר לראות את הנעשה בדרך החוצה, אלא יש לעצור לפני ובסמוך לקו העצירה, אפילו אם רכב אחר עוצר לפני הרכב וחוסם את כל שדה הראייה. כאמור לעיל, באם קיים קו עצירה, אפילו במקרה שבו העצירה בוצעה מאחורי רכב, המסתיר את הנעשה בדרך החוצה, הנהג לא נדרש לעצור.

 

באופן כללי רצוי בעבירות תעבורה  כשמגיעים להישפט  להגיע בייצוג עורך דין תעבורה שכן גם אם תחושת הצדק של הנהג גורמת לתחושת ביטחון כי ינצח את המשפט לא כך הדבר שכן השפה המשפטית שונה מהשפה היום יומית ועל  כן רצוי מאוד לפני ההחלטה לגשת למשפט- לקבל ייעוץ מקצועי מעורך דין המומחה בתחום, או עם קבלת הזמנה להישפט ישנה חשיבות רבה לקבלת ייצוג מעורך דין אשר בקיא בתחום עבירות התנועה ובתי המשפט לענייני תעבורה.


יובהר כי המידע המשפטי הכתוב בכתבה זו, מהווה מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי.

שיתוף:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn

תוכן עניינים

מאמרים נוספים

מדריך לנהג הפסול

פסילת רישיון או שלילת רישיון? מדריך מלא לכל מי שרישיונו נפסל נהגים רבים יוצאים מבתי המשפט לתעבורה בכל הארץ מבלי שהבינו מה עליהם לעשות עם

דיני תעבורה

צמד המילים הללו טומן בחובו מאות רבות של עבירות, הן בתקנות התעבורה והן בפקודת התעבורה. עבירות המכסות כל סטייה מצורת הנהיגה והשימוש בדרך, המותרת על